Feira de que grelos?

A feira do grelo das Pontes naceu no ano 1981 co fin de potenciar a agricultura local e ensalzar un dos produtos máis típicos da zona. Mais cual é a situación real da agricultura no concello hoxe en día? e en concreto, cual é a produción de grelos?
Sinto non poder ofrecer información máis concreta e actualizada sobre a produción de grelos nas Pontes, se ben a superificie de terra labrada reflicte, dalgunha maneira, a situación actual. O Instituto Galego de Estatística (IGE. http://www.ige.eu/) na súa sección de agricultura (censo agrario) recolle información sobre o número de hectáreas de terra labrada en Galicia. Como podedes observar, no ámbito pontés as cifras tenhen descendido máis do 90%, situación que, probablemente, se acentúa a partir de 1999. En Concellos como Monfero a evolución do número de hectáreas tiñaa experimentado unha evolución manifestamente oposta no mesmo periodo, tendencia que, probablemente, prosegue até o día de hoxe, onde a actividade agrícola e, en concreto, a produción de grelos, ten experimentado un proceso de modernización que lle outorga cada vez maior relevancia no conxunto da súa economía.
Neste contexto, compre analizar cual é o significado que este tipo de eventos tenhen na Galiza e, en concreto, nas Pontes e a súa comarca. Non dispoño de información sobre a evolución do número de feiras nos últimos vinte anos, mais de seguro que esta é claramente superior a evolución das terras labradas e da produción de hortizas no noso pais. Certamente, as feiras constituironse ao longo da historia como elementos fundamentais para artellar as economías comarcais, mais hoxe en día, lonxe deste concepción, representan simples eventos gastronómicos.
Porén, compre diferenzar entre dous tipos de feiras, por unha banda, feiras como a o grelo de Xestoso que non deixan de ser o colofón dun proceso exitoso de modernización e comercialización dun produto de gran prestixio e outras feiras coma a das Pontes, que tamén son un colofón, pero neste caso de esquecemento dun produto que, a pesar da importancia que alcanzou noutrohora, a súa produción actual reducese a escasas leiras de carácter familiar.
Cales son as políticas de fomento do sector primario, noutrora fonte principal de riqueza nas Pontes? Podemos considerar a agricultura ou a ganderia como unha alternativa de diversificación económica? Cal é o potencial real deste sector nas Pontes?
Advertisement