España crece, Galicia desaparece

Existen moitos indicadores para valorar o futuro dun país. Mais hai un infalible, hai un irrefutable. A proxección da poboación galega alongo prazo feita polo IGE (Instituto Galego de Estatística) pronostica un descenso próximo ao millón de habitante en 40 anos. Édicir, no ano 2049 seremos aproximadamente 1,7 millóns de galegos fronte aos 2,7 actuais. Atendendo á proxección feita polo Instituto Nacional de Estatística, o conxunto do Estado español rozará, na mesma data, os 48 millóns. Un aumento de case dous millóns con respecto á cifra rexistrada no ano 2010.

Fonte: elaboración propia a partir dos dados extraídos do IGE e INE

Isto tradúcese nunha perda de peso no conxunto do Estado, como leva ocorrendo no último século. Se no ano 1900 Galicia representaba o 10% da poboación, hoxe en día ficamos no 6% e previsiblemente, no ano 2050, será de 3,73%.

Distribución da Poboación ano 1900

Fonte: elaboración propia a partir dos dados extraídos do INE

Proxección Distribución da poboación ano 2019

Fonte: elaboración propia a partir dos dados extraídos do INEAdvertisement

2 thoughts on “España crece, Galicia desaparece

Comments are closed.