Galicia conta cun 23% menos de parlamentarios que estados de Alemania de semellante dimensión

O parlamento autonómico de Galicia conta actualmente con 75 asentos o cal se traduce en 2,7 parlamentarios por cada 100,000 habitantes.Se facemos esta mesma operación cun estado alemán de similares dimensións como é Branderburg (88 asentos parlamentarios cunha poboación de 2.495.635 fronte aos 2.778.913 de Galicia) o ratio, resultante é claramente superior: 3,53.