Nunca deixes de loitar polos teus dereitos

“A sociedade como tal non existe”. Existen homes e mulleres e as súas familias” Margaret Thatcher. Esta é probablemente a frase que mellor resume a súa forma de pensar e que expresa o paradigma aínda dominante non existen as clases sociais, un é rico o pobre segundo os méritos persoais, e nada está entre os individuos e o éxito económico (excepto Deus claro) Nós, os sociólogos xa ha tempo que no vimos rindo deste tipo de comentarios, mais agora, especuladores, banqueiros, políticos corruptos e tamén, o favoritismo, os cargos de responsabilidade con enchufe lémbrannos cada día que espurios son ese tipo de proclamas. Non permitas que ninguén te diga que ti es a culpa de todos os teus problemas e nunca renuncies a loitar polos teus dereitos, xamais.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s