Sistema produtivo local

A política das subvencións a investimentos non é suficiente para revitalizar económicamente un territorio. As empresas non dependen de si mesmas para ser competitivas, senón do entorno no que se asentan, é dicir, da existencia, en primeiro lugar, de mercado potencial próximo que permita reducir custes de distribución. En segundo lugar, de proveedores e man de obra especializada. É lóxico pensar que aqueles territorios que viron o seu sistema produtivo autóctono desaparecer ou que estea moi debilitado, sexan menos competitivos.

 

 

Advertisement