‘On the Street Where you Live’: Bourdieusian analysis of socio-spatial hierarchy 

I would like to attend this event, so much!

BSA Bourdieu Study Group

_49774093_richpoor

 

December 2014 (exact date in Dec to be announced soon)

London

Key Note SpeakersDr Paul Watt (Birkbeck)  Dr Michaela Benson (Goldsmith) Dr Tracey Jensen (UEL) and Stephen Crossley (Durham)

The relations between the social world and urban space have been of interest to sociologists since the Chicago School’s human ecology tradition. In today’s globalised world, urbanisation is increasingly manifesting itself in people’s everyday lives, expressed through the diverse social, cultural and political space in which class, cultural and gender differences are continuously produced, contested and reworked. The move towards austerity in UK government’s fiscal policy, the weakening of state planning for urban growth and changes in residences from state property to private property has resulted in escalating house prices and the gentrification of traditionally ‘no go’ areas for the middle-class.  Social divisions and sociocultural relationships are becoming ever more spatially generated.

In Distinction (Bourdieu, 1984) survey…

View original post 286 more words

Thomas Piketty on Wealth, Income and Inequality

There are engough reasons to think this book has earned a spot among the classic ones. Some analysts even see it as renowed as the Marx´s Capital or Adam Smith´s Wealth of Nations.

La verdad de lo que las cosas son

“El primer requisito de la política es la honradez intelectual, porque a la larga no hay mejor lenguaje que la verdad de lo que las cosas son”. En otras palabras, la honradez intelectual vendría a ser la búsqueda ineludible de la verdad, que en el plano político y social se traduciría en una justa interpretación de la historia y del presente.

 

The limits of quantitative research in social sciences

“If there is no net force on an object, then its velocity is constant. The object is either at rest (if its velocity is equal to zero), or it moves with constant speed in a single direction“. First Newton law

The mastering of the so called “law-like generalizations” (Saunders et at, 2009) produced within natural science as the above example, as well as the supremacy of the way of thinking using reason that give the name to the so called Age of Enlightenment (or simply the Enlightenment or Age of Reason) would eventually influence the development of social science in the 19th century.

Such authors as Auguste Comte would claim that only phenomena that you can observe will lead to the production of credible data. Like natural science does. Emile Durkheim´s theory on suicide exemplifies very well this idea. Durkheim explores the differing suicide rates among Protestants and Catholics, arguing that stronger social control among Catholics results in lower suicide rates. In other words, suicide may be explained by a number of social laws.

Emile Durkheim
Emile Durkheim (Photo credit: Wikipedia)

What do Durkheim and Newton´s laws have in common? Both establish causal relationships between variables and both try to explain the reality (society and nature respectively): net force/velocity relationship on the one hand and the religion culture/suicide rate one on the other.

Many law-like generalizations have their precedent in suicide Durkheim theory. We all listen to statements based on this principal in media every day, e.g. “the more an employee earns the more satisfied is at work”, “the more economically advanced is a country the low is the birth rate in the world” This philosophy, so called positivism, is actually the essence of the quantitative approach in research. Furthermore, many of today´s decision making are based on this philosophy. Human resources management is often based on such relationships. “High productivity rates mean that one employee is working hard. For this reason, the manager decides to increase his salary“. It is simple common sense, isn´t it?

But, does relationship implies causality? Something like that must have wordered Max Weber at the turn of 20th century, who is considered one of the founders of antipositivism philosophy and, therefore of the qualitative approach. As Business Week’s Vali Chandrasekaran writes, “Correlation may not imply causation”. Although pretentious, the bellow graphic illustrates very well this argument. “Is facebook driving the Greek debt crisis?” Hopefully you already know better which way the wind is blowing regarding the limits of quantitative research.etc_correlation50__01__960

Max Weber Català: Max Weber al 1894
Max Weber Català: Max Weber al 1894 (Photo credit: Wikipedia)

Moreover, Max Weber argued that the relationships of human “social action” might be spurious. As an antipositivist, making generalizations are not the essence of social research. It does not mean that one should not seek relationships between variables, but there is no reason to do law-like generalization. The emphasis is place, on the contrary, on obtaining a more accurate understanding of the phenomena under study. As well as positivist philosophy is the essence of the quantitative approach, the antipositivist one is the essence of qualitative.

References

Craig J. Calhoun, Donald Light, Suzanne Infeld Keller. Sociology. McGraw-Hill, 2000.

Chandrasekaran , Vali  (2011, December 1). Correlation or Causation?. Retrieved from http://www.businessweek.com/magazine/correlation-or-causation-12012011-gfx.html

Lewis, P., Saunders, M. N. K., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students Pearson.

Mella, O. (1998). Naturaleza y orientaciones teórico-metodológicas de la investigación cualitativa. Santiago: CIDE, 51.

Por que as cousas son así??

Imaxe cedida por Chou
Influenciado pola recente lectura de Freakonomics decídome finalmente a escribir a presente entrada. “Un economista politicamente incorrecto explora o lado oculto do que nos afecta”. Así se subtitula o libro. Efectivamente, Steven D. Levitt é un atípico e enxeñoso economista norteamericano que “estuda a esencia e os enigmas da vida cotiá

Imaxinádevos a seguinte situación: un camión introdúcese nun dos túneles da Praza de España de Ferrol. O seu condutor vese obrigado a frear na saída do mesmo, pois do contrario acabaría batendo contra o sistema de ventilación. A situación acaba por provocar un caos en pleno centro de Ferrol. Despois de que todos os corpos e forzas de seguridade, técnicos municipais e demais expertos analicen a situación sen achar unha solución á caótica situación, un paisano de aspecto sinxelo achégase até o epicentro do caos e solta: “por qué non desinchades as rodas do camión?

Pois ben, digamos que o noso autor é coma o susodito paisano, que coa aplicación do menos común dos sentido, é dicir, o sentido común procura solucións sinxelas a problemas a priori complexos.

“A economía é unha ciencia que conta con ferramentas excelentes para a obtención de respostas, pero que sufre unha seria escaseza de preguntas interesantes”. Así, este economista americano basea gran parte dos seus traballos na exposición de novas preguntas que aínda que ás veces rozan a trivialidade, fan que un se pare a cavilar. “Por qué continúan os traficantes de drogas vivindo coas súas mais?” Esta e outras moitas preguntas son as que o autor de xeito sagaz procura dar resposta ao longo do libro . Supoño que estaredes de acordo comigo en que non é a típica pregunta dun economista, bueno, eu polo menos non me imaxino a Pedro Solves formulando este tipo de preguntas.

En contra do que se pense, os traficantes tamén saben o que é a precariedade laboral…e se vos digo a verdade, os poucos que coñezo, pois si, seguen a vivir cos seus pais.

“Por que os pais negros poñen aos fillos nomes que podan prexudicar o seu futuro laboral?” e outra das preguntas formuladas ao longo do libro. Por que os pais galegos poñen nomes americanos aos seus fillos?, preguntei eu. Lembro que na escola había rapaces con nomes coma Ronald ou Kevin, que unido a apelidos autóctonos (Carballo, Piñeiro) pois…resultaba un pouco chocante. Pero é curioso, porque a ninguén lle resultaba estraño escoitar este tipo de nomes, supoño que porque as series de televisión americanas que viamos naquel entón abundaban ese tipo de nomes. Sen embargo, outros nomes como…Xaquín…resultaban ás veces estraños (aínda que recoñezo que a popularidade das viñetas de Xaquín Marín outorgáronlle maior recoñecemento ao meu nome) É máis, lembro que nunha ocasión un coñecido espetoume: ah, coño, chámaste como o da NBA¡¡¡ (pero non, o meu nome non era exactamente Jack’ll Oneil)

A labor de poñer un nome a un fillo debe ser algo realmente complicado. Podo imaxinar o medo de calquera pai a que o seu fillo sufra calquera tipo de humillación por mor do seu nome. De seguro que se sentiría culpable. Supoño que ese mesmo medo é o que leva a moitos pais a poñer nomes con boa reputación, de xente famosa, de personaxes da tele… E habida conta da hexemonía da cultura americana…Estou por apostar que nos vindeiros anos o número de Rafas e Fernandos aumentará considerablemente en España e, por suposto, o número de Baracks en Estados Unidos.

“Por que a xente vai votar?” Preguntábase o autor. Imaxinádevos por un momento que todo o mundo tivera que votar por correo, é dicir, que non fose posible achegarse ao colexio electoral para depositar a papeleta na furna. Pensades que a participación sería a mesma? Pois probablemente sería moito menor. Se ao acto de ir votar despoxámolo do seu carácter social, o único factor persistente á hora de facer valer o noso voto sería o de “influír nos resultados”, claro, como si os resultados foran a depender do que eu vote, como si as eleccións fosen a depender da miña vontade. Supoño que vos teredes fixado na “feira” que se monta nos colexios electorais de cada pobo ou barrio. Ir votar é un auténtico acto social. Non só vas votar, que va, iso é o de menos. Coño, ti por aquí, que xa votaches?. Votei, votei. Bueno, eu vou agora. Oes, pois espérote aquí que vamos tomarlle aí algo…Coño, mira ti quen estaba de interventor do psoe…Home¡, canto tempo? Non te vía desde as últimas eleccións. En definitiva, un acto público que a xente aproveita para botar unha parolada e un acto moi ben visto pola opinión pública que lle outorga ao individuo un maior status por aquilo de “votar hai que votar”. (probablemente a crise de participación existente en toda Europa non só se deba ao desencanto cos políticos, senón tamén a cuestión deste tipo, quizais as relacións sociais e mesmo o status social non dependan tanto deste tipo de eventos)

Por que en Cedeira a xente vai en coche até o espigón sen necesidade algunha cada vez que cruza a ponte que divide a vila? Preguntei eu a vez que tiven a sorte de experimentalo. Trátase quizais dun ritual de pertenza á vila?

Por que demos entramos ás presas na oficina cando chegamos tarde? Acaso por bater o record dos 100 metros lisos vamos evitar chegar tarde?, non coño, se chegas tarde, chegas tarde e punto. Ou será que con iso estámoslle transmitindo aos compañeiros e xefes, “eu non son deses que chega tarde todos os días eh, isto só foi hoxe, porque accidentalmente quedei durmido”

Si, claro, non podía faltar a pregunta mítica de por que en todos os campeiros que se precen do noso país hai bañeiras a modo de bebedeiros para os animais, ou por que a meirande parte das casas no rural están a medio pintar.

En definitiva, ás veces as preguntas máis triviais agochan tras de si as respostas máis grandes sobre nós mesmos, polo que máis valían preguntarnos de vez en cando, por que as cousas son así?