Habermas communicative rationality and how discourse ethics and a vibrant public sphere could break the stranglehold on rationality by elites

On how public sphere could impact policy issues

Xaquín S. Pérez-Sindín López

Te belief that meaning and reason were social in nature-i.e., required mutual cooperation and collaboration in its contruction-led early pragmatists to belive that an important part of the route to progressive social change lie in democratic deliberative approaches to addressing pressing social problems. These ideas are best illustrated by Dewey´s lifelong commitment to extensive citzen participation in politics as opposed to technocratic decision-making and his emphasis on public education as a means of achieving a more democratic society (Dewey 1927). These pragmatist insights on knowledge, language, and community, inspired Habermas (1987) to develop his ideas of communicative rationality and the public sphere. From pragmatist insights, Habermas saw the possibility that a discourse ethics and a vibrant public sphere could break the stranglehold on rationality by elites, a major concern of the critical theorists with which he was conversant. He argued that embedded in the logical relations of the pragmatist conception…

View original post 119 more words

Alejando Pérez-Sindín Fraga.

Aínda que non mo dicía, el tería preferido que estudase dereito. Posiblemente por unha especie de tradición familiar. Pero iso non foi suficiente para que, ao final, as miñas decisións, sobre todo as máis importantes, non estivesen inspiradas polos seus actos máis cotiás. Sentado no salón, lendo baixo unha tenue luz antes de ir para cama. Imaxe que se repetiu día tras día durante tantos anos e que acabou por encher de libros todos os recunchos da casa. Escribindo o seu diario desde facía 40 anos ao máis puro estilo mass observation project. E tamén o seu papel como dinamizador das redes de sociabilidade (léase bares). Unha especie de public sociology en versión pontesa-vivariense. Con ese percal eu nunca podería ter sido un avogado. Abofé que non

First class´s summary

Apart from revising the Research Methods goals for this semester (see previous post), as well as mentioning a number of general information and rules to bear in mind (See document “first lecture” in Moodle) and the book to be followed up; in the first lesson we got the opportunity to know each other by mean a personal introduction of ourselves (to see further details on professor, see here his public profile as well as his personal blog)

First of all, judging by the multicultural character of the class it is my belief that this semester will be very enriching for all of us. It is a pleasure to count with people from such countries as China, Italy and Spain.

After introductions, we already know that students are interested on such management fields as Human resources, accounting or marketing, among others; as well as the fact that most of you are still searching for your research project topic. Challenge to be achieved within the next months. (Have a look here to know more about fields of branches of Management, especially the apart referred to 20th century and 21th century.

Fishing, sleeping, sports, cinema and travelling, among others, are an example of your hobbies which far for being banal information indicate some of your merits and virtue. For instance, and such as some of you has suggested, fishing makes you more patient; actually very import virtue in the process of “fishing” information for your research. Sometimes to find relevant information is rather tough.

Bear in mind that the management field you are interested on as well as your personal interest or hobbies are actually notible aspects when choosing your research project topic (further information in my personal blog here)

On the other hand, although many of you make use of social networks for fun, you must take into account how important they have become throughout the last years, not only for career but also for research.

Finally, I am firmly convinced that after this semester you will develop a high quality research project, but take into account that just those of you who really show great commitment and hardworking will be able to reach the challenge of publishing a paper in a recognized scientific journal (as this one) This is your challenge.

Benvid@s

Como non podía ser menos, este primeiro artigo non ten outro obxectivo que o de darvos a benvida a este meu/voso blog (que mellor maneira de facelo que navegando polos lagos de kaszuby, jeje) Despois do éxito acadado con blog “debantindo” no meu concello natal (As Pontes), desta volta agardo, cando menos, manter o nivel de visitas e comentarios acadados con esta primeira experiencia “blogueira”. Como ben indico na presentación (ver columna da esquerda), mediante este blog procurarei publicar cantos artigos sexan posibles e coa maior frecuenica posible sobre temas sociais, políticos, culturais, locais, globais… e sempre desde unha óptica persoal e crítica e tamén, por que non dicilo, dun xeito informal e sarcástica (cando o tema así o requira), procurando iso sí, non ser ferinte nin punzante (aínda que algunhas noticias ou temas de actualidade ben o merezan)

Agardando que gostedes do blog, recibide un cordial saúdo