Tag Archives: Galicia rural

[Spanish politics] Galicia non é de dereitas

Galicia non é de dereitas. Existe unha maior porcentaxe de potenciais votantes de partidos de esquerda ou centro esquerda, arredor do 40%, fronte a un 37% que suman PP e Ciudadanos, a xulgar pola última enquisa CIS. Como moito habería que falar dunha clara fragmentación esquerda-dereita. Outra cousa é que iso se vexa reflexado nos resultados electorais, e non o fai por varios motivos, como a lei electoral ou a incapacidade de mobilizar ao electorado de esquerdas. Noutras palabras, Galicia inclínase cara esquerda en termos sociolóxicos e cara a dereita en termos electorais.

 voto-galicia
Fonte: CIS

Por que o sistema urbano galego esta composto por urbes de tamanho medio e alta dispersion?

Porque o proceso de mecanizacion e racionalizacion da agricultura se paralizou nalgun momento da historia e, en consecuencia non houbo un proceso de urbanizacion maior. Park o explicaba asi en 1942:

The mechanization and rationalization of agriculture, for instance, has tended to depopulate the countryside, and by converting the farmsted into a factory and the peasant into a wage earner and proletarian, has so stepped up the tempo of rural life that is has brought society as a whole into such a condition of unstable equilibrium that anything apparently may happen, the best as easily the worst (Par, 1942:232)