Tag Archives: social movements

Ecological distribution conflicts as forces for sustainability: an overview and conceptual framework

Abstract

Can ecological distribution conflicts turn into forces for sustainability? This overview paper addresses in a systematic conceptual manner the question of why, through whom, how, and when conflicts over the use of the environment may take an active role in shaping transitions toward sustainability. It presents a conceptual framework that schematically maps out the linkages between (a) patterns of (unsustainable) social metabolism, (b) the emergence of ecological distribution conflicts, (c) the rise of environmental justice movements, and (d) their potential contributions for sustainability transitions. The ways how these four processes can influence each other are multi-faceted and often not a foretold story. Yet, ecological distribution conflicts can have an important role for sustainability, because they relentlessly bring to light conflicting values over the environment as well as unsustainable resource uses affecting people and the planet. Environmental justice movements, born out of such conflicts, become key actors in politicizing such unsustainable resource uses, but moreover, they take sometimes also radical actions to stop them. By drawing on creative forms of mobilizations and diverse repertoires of action to effectively reduce unsustainabilities, they can turn from ‘victims’ of environmental injustices into ‘warriors’ for sustainability. But when will improvements in sustainability be lasting? By looking at the overall dynamics between the four processes, we aim to foster a more systematic understanding of the dynamics and roles of ecological distribution conflicts within sustainability processes.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11625-017-0519-0

 

Advertisement

No hay relación de poder sin resistencia

No hay relaciones de poder sin resistencias, que estas son más reales y eficaces en cuanto se forman en el lugar exacto en que se ejercen las relaciones de poder.Foucault, Michel: “El sujeto y el poder”, en Revista Mexicana de Sociología, No. 3, 1988.

Sociology of Development Journal

sod

I find this journal very interesting to publish some of my work.

Coming March 2015!

Sociology of Development is an international journal addressing issues of development, broadly considered. With basic as well as policy-oriented research, topics explored include economic development and well-being, gender, health, inequality, poverty, environment and sustainability, political economy, conflict, social movements, and more.

Sociology of Development promotes and encourages intellectual diversity within the study of development, with articles from all scholars of development sociology, regardless of theoretical orientation, methodological preference, region of investigation, or historical period of study, and from fields not limited to sociology, and including political science, economics, geography, anthropology, and health sciences.

O15 M e os eslavóns perdidos


É posible que esteamos ás portas de profundos cambios sociais, pero quizais “atopámonos demasiado próximos ao proceso para percibilo con claridade” (Robert Putnam)

Da mesma maneira que os procesos de industrialización supuxeron a desaparición de modelos de sociabilidade como a existente nos pobos e nas aldeas, e trouxeron consigo outros como os sindicatos e os partidos políticos; hoxe en día estamos a vivir unha revolución análoga, chámese revolución tecnolóxica ou da información, que case sen darnos conta está a provocar unha profunda crise das institucións tradicionais.

Non só os partidos políticos, senón tamén os sindicatos, asociacións tradicionais e mesmo a igrexa (se cabe con anterioridade), están experimentando unha crise sen precedentes. Estas institucións séntense incapaces de crear lealdades entre os cidadáns, alén daqueles que fan un uso instrumental das mesmas. Quero iso dicir que as novas xeracións son máis egoístas e “pasotas”?

En efecto, parece que os cambios tecnolóxicos están socavando vellos modelos de solidariedade e, en definitiva, a sociedade é cada vez máis individualista. Pero ese individualismo non significa obrigatoriamente egoísmo, senón máis ben “individualismo solidario” (Bo Rothstein). É dicir, é posible que as novas xeracións están de costas a formas tradicionais e xerárquicas de actividade organizativa, pero non existen datos que confirmen que estas son menos participativas ou solidarias (máis ben todo o contrario) senón que optan por outro tipo de organizacións máis horizontais, temporais e flexibles, como grupos de acción, clubs musicais, ou simplemente a organización de calquera tipo de evento. Todo isto co inestimable soporte das redes sociais en internet. Noutras palabras, as novas xeracións están dispostas a comprometerse, pero fuxindo das tutelaxes e sen renunciar ás súas propias ideas.

As consecuencias destes cambios?, varias. Unha delas, a apuntada polo sociólogo francés Jean Pierre Worms, quen alude a un distanciamento entre a sociedade e as institucións de goberno. Este distanciamento é sen dúbida unha das causas do descontento xeneralizado coa clase político.

Solucións? O propio Jean Pierr considera necesaria unha reforma institucional para “forxar os eslavóns perdidos”, é dicir, crear novos vínculos entre cidadanía e as institucións políticas, unha vez que os partidos políticos, sindicatos e certas asociacións teñen acadado un “aceso privilexiado ao Estado”, o que as afasta da cidadanía e das novas formas de participación.

O movemento xurdido a partir das manifestacións do 15 de Maio esconde tras de si unha gran insatisfacción co funcioamento democrático na meirande parte das democracias avanzadas. Insafisfacción que no caso de España se ten trasladado ás rúas, agravada se cabe máis por factores coxunturais á nosa realidade, como a corrupción e o desemprego.

Faranse eco os partidos políticos deste novo escenario, ou pola contra seguirán considerando que se trata dunha simple pataleta. Deixar a ver.