Tag Archives: unemployment

“The nothing factory” a movie on de-industrialization

It follows a group of factory workers who go on strike in an attempt to block the relocation of their workplace by its crooked owners. Vasco Viana was the cinematographer and the film was shot on 16mm. Cláudia Oliveira was the editor and João Gazua handled sound. According to a statement from Directors’ Fortnight artistic director Édouard Waintrop, the film “dissects and riffs on the subject of de-industrialization, unemployment, and the workers’ struggle”. Source

O paro, non só non baixa senón que sube e moito

O ministerio ven de publicar a evolución do número de parados rexistrados (non é o mesmo que taxa de paro) no mes de agosto, indicando entre outras cousas que Galicia á a CCAA na que máis se reduce (-2.932). Feito do que se fai eco La Voz de Galicia con un gran titular “Baja el paro en Galicia”. Sin entrar a valorar a consistencia de tal afirmación (teño as miñas dúbidas), baste dicir que se tomamos como referencia o mes de agosto do ano 2011, dedúcese que as cifras de parados aumentan preto do 15%, ou 30% se tomamos como referencia agosto de 2009. Isto si da para un titular.

Evolución do paro rexistrado en Galicia
2009/Agosto 195.241
2010/Agosto 211.532
2011/Agosto 224.582
2012/Agosto 257.267
Variación con relación Agosto 2011 14,55%
Variación con relación a Agosto 2009 31,8%

Unha vez que se publiquen os datos definitivos por CCAA será interesante facer unha comparativa da evolución interanual. Será en próximas entradas.